Każdy maturzysta musi mieć w małym palcu ułamki, potęgi, pierwiastki, bo inaczej traci czas na egzaminie i zawala zadania z kliku innych działów.Zapraszamy do sprawdzenia swoich umiejętności z zakresu języka angielskiego. Test jest darmowy i pozwoli na określenie minimalnego czasu potrzebnego do przygotowania się do matury podstawowej z języka angielskiego .