Kurs z przeznaczeniem dla osób, które nie zdały egzaminu maturalnego z matematyki i zamierzają podejść do poprawki 24 sierpnia br. Kurs obejmuje: 
10 godzin warsztatów online na żywo z nauczycielem.
Nauczyciel czuwa nad przebiegiem Twojej nauki i daje Ci na bieżąco wskazówki do rozwiązywanych zadań. Wszystkie szczegóły dotyczące zapisu zostały zamieszczone w naszej ofercie.